Regisztráció és bejelentkezés

Könnyűbeton-mészkő homlokzatburkolati elemek hőtechnikai vizsgálata

Napjainkba a nem megújuló energiahordozók csökkenő mennyisége, az éghajlatváltozás és a költségek növekedése egyre nagyobb elvárásokat támaszt az épülethatároló szerkezetek hőtechnikai viselkedésével szemben. Hagyományos mészkő homlokzatburkolatok esetében a növekvő hőszigetelés vastagságának követelménye jelentős igénybevételeket eredményez a rögzítő hátszerkezetben, illetve a vastagabb, fém rögzítőelemek hátrányos hatása a jelentős mértékű pontszerű hőhidak kialakulásában is megmutatkozik. Jelen kutatás témája egy új típusú könnyűbeton-mészkő homlokzatburkolati elem hőtechnikai tulajdonságainak, alkalmazhatóságának vizsgálata négy különböző adalékanyag esetében. A polisztirol, agyag kavics, perlit és üveghab adalékanyagok alkalmazása eltérő hőtechnikai teljesítmény mellett különböző teherbírást és testsűrűséget is eredményez.

A laborvizsgálatok fő részei a próbakockák nyomószilárdságának meghatározása, valamint adalékanyag típusonként négy darab próbatest és a mészkő hővezetési tényezőjének mérése peremvédett segédfűtőlapos hővezetésitényező-mérő berendezéssel. A könnyűbetonok hővezetési tényezőjét kizsaluzásuk után nedves állapotban három eltérő hőmérsékleten mértem (a próbatestek nedvességtartalmát mérés előtt roncsolásmentes vizsgálattal ellenőriztem), majd az eredmények ismeretében adalékanyag típusonként egy-egy kiválasztott próbatestet szárítókemencében tömegállandóságig szárítás után is megmértem. Az így kapott adatok segítségével meghatározható a hőmérsékletváltozás és a nedvességtartalom hővezetési tényezőre gyakorolt hatása is. A dolgozatban elemzem a testsűrűség, nedvességtartalom és a hővezetési tényező kapcsolatát is.

A laboratóriumi vizsgálatokat követően a kapott hővezetési tényezők figyelembevételével különböző falszerkezetekre kiszámoltam az egyes könnyűbeton-mészkő elemek alkalmazásával elérhető hőátbocsátási tényezőket, valamint meghatároztam a szükséges rétegrendi kialakításokat.

A TDK dolgozat keretében végzett kutatás elősegíti egy új könnyűbeton-mészkő homlokzati rendszer optimális fejlesztését, mely hozzájárulhat az energia- és klímatudatos építéstechnológiák fejlődéséhez.

szerző

 • Bodnár Ákos
  Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Nagy Balázs
  Egyetemi docens, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
 • Dr. Nemes Rita
  egyetemi docens, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett