Regisztráció és bejelentkezés

Anizotrop falazóelem numerikus és kísérleti vizsgálata

A mai építőmérnöki gyakorlatban óriási szerepe van a numerikus modellezésnek. Arra kell törekedni, hogy a numerikus modell minél inkább tükrözze a szerkezet valóságos viselkedését. Tehát a szerkezeti elemeink számítógéppel való modellezése során nem mindegy, hogy milyen anyagmodellt választunk, milyen egyszerűsítésekkel éljünk a geometria megadásakor (pl. lekerekítések megadása). Dolgozatomban egy anizotrop falazóelem modellezési lehetőségeivel foglalkozom, melyre numerikus és kísérleti vizsgálatokat hívok segítségül.

szerző

  • Hortobágyi Tamás
    Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Haris István
    egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom