Regisztráció és bejelentkezés

A BIM alapú modellezés lehetőségeinek vizsgálata az energetikai modellezés és az életciklus elemzés vonatkozásában

A BIM fogalma napjainkban nem ismeretlen. Egyre elterjedtebb ez a tervezési szemlélet, mellyel az épületet akár a teljes életciklusa során nyomon követhetjük. Egy komplex BIM modell igen sokrétű, azonban jelen dolgozatomban két elemét szeretném kiragadni. Az energetikai modellezést és az életciklus elemzést (LCA), amelyek segítenek a beépítendő anyagok, az alkalmazni kívánt technológiák megfelelő kiválasztásában, ezzel elősegítve egy gazdaságilag és a környezetre gyakorolt hatását tekintve is optimális épület tervezését.

Dolgozatomban az Autodesk Revit szoftver kínálta lehetőségeket vizsgálom egy családi házon keresztül. Ugyanazon program segítségével készítem el a ház építész modelljét, végzek energetikai szimulációt, majd életciklus elemzést. Az egyes feladatokhoz a programhoz tartozó megfelelő modulokat használom.

Első lépésként tehát modelleztem egy hagyományos tégla építésű, fa tetőszerkezetű, a jelenlegi energetikai követelményeknek megfelelően hőszigetelt családi házat. A modell építéséhez nem a szoftver adatbázisában található anyagokat használtam, hanem saját anyagokat adtam meg. Ezután az Insight modul segítségével végeztem el az épületen a dinamikus szimulációt. Az eredmények kontrollálása érdekében az energetikai számítást a Magyarországon érvényben lévő 7/2006. TNM rendelet alapján is elvégeztem, majd a kapott eredményeket összehasonlítottam. Következő lépésként az épület életciklus elemzésével foglalkoztam, amihez a Tally beépülő modult alkalmaztam. Segítségével a modellben használt anyagok tulajdonságai és mennyisége alapján megállapítható az épület környezetre mért hatása.

A vizsgált energetikai szimuláció és életciklus elemzés ideális esetben fontos részét képezik már a tervezési szakasznak. Egy jól felépített komplex modell segítségével már ebben a szakaszban számos alternatíva vizsgálható és ezek közül kiválasztható az adott szempontok szerint legoptimálisabb variáció. TDK dolgozatom célja tehát a BIM alapú modellezés lehetőségeinek vizsgálata a Revit szoftverben az energetikai modellezés és az életciklus elemzés vonatkozásában.

szerző

 • Braun Melinda
  Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Szalay Zsuzsa
  egyetemi docens, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
 • Halász György
  adjunktus, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
 • Kiss Benedek
  Tudományos segédmunkatárs, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

helyezés

ÉMK Dékáni Hivatal III. helyezett