Regisztráció és bejelentkezés

A Tiszavirág-híd pályaszerkezetének gyalogosdinamikai vizsgálata

A Tiszavirág-híd 2010-ben elvégzett dinamikai próbaterhelésén a szerkezet dinamikus viselkedése mellett a gyalogos komfort érzet vizsgálata kiemelkedően fontos hangsúlyt kapott. A rugalmas pályaburkolatok befolyásolják a szerkezetre jutó dinamikus hatások mértékét, ezáltal közvetetten a gyalogosok által érzékelt szerkezeti válaszok nagyságát, valamint a komfort érzetet. A hídon fa-műanyag kompozit burkolatrendszert alkalmaztak, amely az acél pályatartóra rögzítve biztosítja a rugalmas teherátvitelt a pályaszerkezetre. A hegesztett gerendákból álló tartórács és a rugalmas kompozit pallók együttesen alkotják a híd inhomogén merevségű pályaburkolatát, amelyen az érzékelhető gyorsulások nagysága nagyban függ az érzékelő pont helyétől.

A TDK dolgozatom célja a pályaburkolat különböző pontjaiban érzékelhető gyorsulások számítása a dinamikai próbaterhelés alapján paraméterezett mozgó dinamikai teher hatására. A vizsgálat első lépésében a gyalogosdinamikai próbaterhelést szimulálom a híd globális modelljén. A próbaterhelési eredményekkel igazolt modell segítségével a főtartó jellegzetes pontjaiban meghatároztam a függőleges és vízszintes gyorsulás és elmozdulás diagramokat. A pályaburkolat különböző pontjaiban érzékelhető gyorsulások számításához egy közbenső pályaszerkezeti panelt modellezek az Ansys APDL programmal. A panel négy sarokpontjára – a globális modellen meghatározott – függőleges és vízszintes elmozdulások, mint elmozdulás kényszerek működnek. A panelon modellezett fa-műanyag kompozit palló meghatározott pontjaiban kialakuló maximális gyorsulási értékeket ábrázolom, majd a pályaszerkezet rugalmas burkolatával összefüggésben értékelem a kapott eredményeket.

szerző

  • Kolozsi Péter
    építőmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Vigh László Gergely
    Egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett