Regisztráció és bejelentkezés

Lakóépület számítógépes szimulációs épületenergetikai modellezéseinek összehasonlító elemzése

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet megengedi, hogy az épületek energetikai jellemzőjét a tervező döntése alapján a rendelet mellékleteiben foglalt számítási eljárásokkal, vagy nemzetközileg elfogadott számítógépes szimulációs módszerrel határozzuk meg, amennyiben utóbbi eljárással végzett számítások a rendelettel egyenértékű megoldást nyújtanak. A rendelet azonban nem nevezi meg, melyek ezek a szoftverek.

Kutatásomban három, nemzetközi tervezői és minősítői gyakorlatban is alkalmazott dinamikus szimulációs szoftver bemutatását követően a programok segítségével egy általam tervezett családi ház épületenergetikai szimulációit készítettem el. A vizsgált épületet kétféle kvázi homogén határoló szerkezettel is megalkottam, a jelenleg hatályos valamint a költségoptimalizált követelményszinteknek megfelelően. A kutatás során az egyes szoftverekkel kapott eredményeket egy hazai rendelet számítási eljárását alkalmazó szoftver eredményeihez hasonlítottam. A dolgozatban továbbá az egyes szoftverek alkalmazásának korlátait, a számítógépes szimulációhoz szükséges bemenő adatok mennyiségét és minőségét, idő- és erőforrásigényét valamint az alkalmazott számítási eljárásaik menetét és komplexitását is vizsgáltam.

A kutatás iránymutatást nyújthat építészek és épületenergetikával foglalkozó szakemberek számára. A vizsgált nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott szimulációs szoftverek közül az elvégzendő munkarész, valamint a bemenő adatok rendelkezésre állásának függvényében választhatjuk ki a legoptimálisabbat, amelyhez a dolgozat összehasonlító elemzése nagymértékben hozzájárulhat.

szerző

 • Bacsa Márk
  építőmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Nagy Balázs
  Egyetemi docens, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
 • Dr. Csanaky Judit Emília
  , (külső)

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett