Regisztráció és bejelentkezés

Nanotechnológiás festékek hőtechnikai tulajdonságainak laboratóriumi vizsgálata

Bevezetés: A kutatás témája kerámiagyöngy adalékos festékek, nanotechnológiás hőszigetelő anyagként történő építőipari használhatóságának vizsgálatára irányult. Szakirodalmi források felkutatása és az ebből származó különböző mérési módszerek és eredmények összehasonlítása képezte a TDK tanulmány alapját. A kutatás során, a hazai piacon kapható különböző nanotechnológiás termékeket vizsgáltunk meg. Labormérések során új mérési módszerek alkalmazásával vizsgáltuk a nanotechnológiás festékek hővezetési képességet módosító hatását. .

Anyagok és módszerek: Két különböző gyártótól kapott szigetelő festékanyaggal, valamint egyéb, kontrollként szolgáló felületfedésekkel is történtek műszeres mérések. . A vizsgálatok három különböző módszerrel készültek. Az első méréssorozatban segéd fűtőlapos peremvédett hővezetési tényező mérő műszerrel történt a hővezetési tényező megállapítására, különböző rétegfelépítések kombinációjának vizsgálatával. A második méréssorozat alkalmával a felületi hőmérséklet változását vizsgáltam kültéri körülmények között napsugárzás hatására. A harmadik méréssorozat során a mintadarabok alsó és felső rétegeinek hőmérséklet különbségeit mértük infrasugárzás elvével működő felületi hőmérséklet mérő műszerrel.

Eredmények összefoglalása: A dolgozat részletesen tárgyalja a három méréssorozatból kapott eredmények összehasonlítását és értékelését.. A TDK dolgozat a szakirodalmakban található,és a kutatás során kapott eredmények eltéréseinek vizsgálatára és ezek okaira is kiterjed.

szerző

 • Kiss Dániel Zoltán
  építőmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Medgyasszay Péter
  egyetemi docens, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
 • Dr. Dudás Annamária
  Egyetemi docens, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék