Regisztráció és bejelentkezés

Dinamikus tengelysúlymérési adatok felhasználása a tervezési forgalom meghatározása során

A magyar országos közúthálózaton a 2000-es évektől kezdve jelentős változások mentek végbe. A megváltozott díjrendszer a nehézmotoros forgalom növekedését eredményezte. Az úthálózat fejlődése közrejátszott az áruszállítás, logisztika növekedésében, ezzel párhuzamosan nőtt a tehergépjárművek tengelysúlya. A túlsúlyos járművek nagymértékben rongálják az útburkolatot.

TDK dolgozatom témája a jelenlegi tervezési forgalom meghatározása esetén használatos összevont járműkategóriák, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. kamerái által felismert járműkategóriák, valamint a napjainkban egyre több helyen telepített tengelysúlymérők ismertetése.

A tanulmány öt fő fejezetből áll:

Az első részben bemutatásra kerül a Magyarországon alkalmazott tervezési forgalom meghatározásának módszere.

A dolgozat második részében a járművek rongáló hatásának növekedéséről lesz szó, illetve a tengelysúlymérés elméleti módszereiről.

A harmadik fejezetben a tengelysúlymérés gyakorlati megvalósításának ismertetése a cél.

Az utolsó előtti részben levonom a következtetést, miszerint a tengelysúlymérések, illetve a NÚSZ kameráinak adatait összehangolva, ezeket fel lehetne használni az útpályaszerkezet méretezéséhez.

Az ötödik, egyben utolsó fejezet az osztrák méretezésről szól, mivel Ausztriában már megvalósult a negyedik részben ismertetett projekt.

Véleményem szerint logikus lenne a dolgozatban leírt feladat megvalósítása, mivel így a méretezéshez nem kellene külön forgalmi adatokat generálni, hanem ezek felhasználhatóak lennének.

szerző

  • Illés Fanni
    Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Tóth Csaba
    docens, Út és Vasútépítési Tanszék