Regisztráció és bejelentkezés

Halak fajkompozíciója és hidromorfológiai változók közötti összefüggések a Duna magyarországi szakaszán

Manapság a tudomány gyakorlatilag bármely területén megfigyelhetjük a kapcsolódó ágak összefonódásából született interdiszciplináris irányokat. A biológián belül erre jó példa az etológia és az ökológia határtudományaként létrejött viselkedésökológia, amely rendkívül meghatározó területté nőtte ki magát az utóbbi 30 évben. A tudományterületek összevonásával és főleg az egyes diszciplínák módszereinek összevetésével olyan új kérdésekre tudunk válaszokat keresni, amelyek túlmutatnak egy adott területen. Az ökológia niche-modelles felfogása új dimenzióba helyezte az életközösségek összetételének vizsgálatát. Az egyes populációk életterét biotikus és abiotikus tényezők határozzák meg. A biotikus változók vizsgálata az ökológia feladata, míg az abiotikusaké nem feltétlenül kivitelezhető ökológiai módszerekkel, ugyanis az ezek mérésére gyakran használt skálák túlságosan robosztusak a finom léptékű elemzésekhez. A vízmérnökök által végzett mérések sokkal pontosabb képet adhatnak ezekről az abiotikus változókról, így a kettőt összevetve új összefüggéseket fedezhetünk fel. Kutatásunkban a Duna magyarországi szakaszán 2004 és 2019 között végzett halfaunisztikai felmérések adataihoz rendelünk hidrodinamikai szimulációs modellekből adatokat és ezek között gépi tanulás (Machine Learning - ML) segítségével keresünk összefüggéseket. A hatalmas adatsor és a rengeteg változó miatt a klasszikus statisztikai módszerek használata körülményes lenne, ezért folyamodunk a mesterséges intelligenciához, amely jó lehetőséget biztosít a bonyolult ökológiai összefüggések kimutatására. Célunk a halfajok összetételének Duna hossza menti változásainak kimutatása, illetve kapcsolatok keresése különböző hidromorfológiai jellemzők, mint a vízfelszín esése, a mederanyag-összetétel, a víz zavarossága, a vízmélység és az egyes halfajok, illetve fajcsoportok jelenléte és egyedszáma között.

szerző

 • Jandó Benedek
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Baranya Sándor
  egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Füstös Vivien
  PhD hallgató, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Ermilov Alexander Anatol
  Doktorandusz, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

I. helyezett