Regisztráció és bejelentkezés

Nitrátszennyezés vizsgálatát célzó mérési program megvalósítása a Koppány vízgyűjtőn

Az Európai Unió tagállamaként Magyarország is vállalta a Víz Keretirányelvben (VKI) meghatározott célok elérését, azaz a vízgyűjtők jó minőségi állapotának helyreállítását, fenntartását. A vizeket érő egyik legjelentősebb szennyezők a különböző nitrogénformák, mert növényi tápanyagként hozzájárulnak az eutrofizációhoz, káros hatással vannak az élővizekre, az ökoszisztéma-szolgáltatásokra, a gazdasági lehetőségekre és akár az emberi egészségre is.

Az OTKA-SNN magyar-szlovén együttműködésben végzett kutatási projekt célja kis- és közepes vízgyűjtők anyagforgalmának megismerése. Ebben a projektben részfeladatom a Koppány vízgyűjtőt érő nitrogénszennyezés vizsgálata volt, a szennyezés eredetét és terjedési útvonalát tekintve.

A Koppány-patakon két mintavételi kampány valósult meg, egy a téli időszakban 2023 márciusában, és egy a nyári időszakban, 2023 augusztusában. A mintavételek a Koppányon és az abba betorkolló mellékvízfolyásokon történtek, a sodorvonalból történő pontmintavétellel. A nyári mérési kampány során a mederközeli felszín alatti víztérből is történt mintavétel, a hiporeikus zónában mélyített kutakból. A vízminták kémiai elemzését a tanszék laboratóriumában végeztük analitikai módszerekkel: spektrofotometriás módszerekkel és Kjeldahl-módszerrel, így meghatározásra került az ammónium, nitrit, nitrát, összes szervetlen nitrogén, Kjeldahl-nitrogén, szerves nitrogén és az összes nitrogén koncentrációja is.

Dolgozatomban bemutatom a mért koncentrációk feldolgozását. A kiértékelés során vizsgáltam az egyes N formák összefüggéseit, értékeltem a térbeli és időbeli változásokat. Az eredmények megjelenítésére a QGIS szoftvert használtam.

A kutatás eredményeként következtetéseket vontam le a szennyezés antropogén forrásaira vonatkozóan, és a csökkentési lehetőségekre javaslatokat tettem.

szerző

 • Békési Zita
  Környezetmérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Clement Adrienne
  egyetemi docens, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
 • Musa Ildikó
  Laborvezető, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

helyezés

III. helyezett