Regisztráció és bejelentkezés

Az úttestek felszínéről származó mikrogumi-szemcsék vizsgálata és csökkentési lehetőségei a csapadékvíz-elvezető rendszerekben

Az úttestek felszínéről származó mikrogumi-szemcsék vizsgálata és csökkentési lehetőségei a csapadékvíz-elvezető rendszerekben

Urbán Balázs Gyula, VBK, környezetmérnök BSc III. évf.;

Mészáros Nándor, VBK, környezetmérnök BSc II. évf.;

Konzulensek: Dr. Szilágyi Imre Miklós, egyetemi docens, BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék;

Gőgh Zsolt, középiskolai tanár, Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum

A szakirodalmi adatok minimálisan 20%-ra teszik az autógumik közúti kopásából származó részecskék arányát a mikroműanyagok teljes környezeti terhelésében. A projekt eredeti célja ezen mikrogumi-szemcsék élővizekbe jutásának megakadályozása valamilyen innovatív technológiával. Hamar bebizonyosodott, hogy ehhez igen szerteágazó, komplex ismeretekre, egyre bővülő kutatásra lesz szükségünk.

Elsődleges feladatunk volt az útfelületeken képződő autógumiszemcsék mennyiségének becslése. Kiszámítottuk a Magyarországon 2017-ben termelődő gumiszemcsék tömegét (6680 tonna). Ehhez szakirodalmi mintára meg kellett alkotnunk az egyes gépjárművek gumikopási tényezőit is.

Egy modell értékű helyszínen, Óbudán (Pomázi úti felüljáró) mennyiségi értelemben feltérképeztük a gumiszemcsék szállítódásának útvonalát. A 0,1-2,0 mm-es mérettartományban végigkövettük útjukat a keletkezési helytől a csatornán át az élővízbe jutásig. A felüljárótól az Aranyhegyi-patak mentén egészen az első nagy befogadóig, a Dunáig üledékminták segítségével követtük nyomon a szennyezettség mértékét. Munkánk ezen része az első, terepi adatokon alapuló becslés az eddigi, pusztán matematikai módszereken alapuló meghatározás mellett.

Az üledékminták feldolgozásához saját szeparálási módszert dolgoztunk ki a mintáinkban található mikroszemcsék elkülönítésére, mivel erre nem állt, és jelenleg sem áll rendelkezésre protokoll eljárás. A szemcsék azonosítását eleinte fénymikroszkóp alatt, meghatározó tulajdonságaik (alak, szín, rugalmasság) alapján végeztük. Később analitikai SEM-EDX vizsgálattal egészítettük ki ezt.

Az elmúlt egy évben további kutatási témákat, irányokat fedeztünk fel. Fő célunk a kisebb szemcsetartomány (80 µm alatti) és ezek aggregátumainak vizsgálata volt. Továbbra is morfológiailag, illetve SEM-EDX analitika segítségével vizsgáltuk a szakirodalomban említett és általunk is azonosított gumialapú aggregálódott szemcséket. Jelenleg már mi is egyértelműen „útanyag” - (TRWP) szemcsékben gondolkodunk a korábbi megközelítéssel szemben.

Vizsgálataink során mintavételi okokból használtunk két olajszelektív szűrőt, amelyeket a kutatási helyszínen telepítettünk. Elkészítettük ezek modelljét is. A laboratóriumi tesztelés eredményeiből megállapítottuk, hogy az olajszelektív szűrő az olajszennyeződést képes kiszűrni, de az olajfilmmel bevont gumiszemcséket is tartalmazó aggregátumok derítésében nem játszik „segítő” szerepet.

Jelenlegi, már a megoldás irányába mutató feladatunk egy általunk tervezett és méretezett ülepítő adapter prototípusainak megalkotása és tesztelése lesz.

szerzők

 • Urbán Balázs Gyula
  Környezetmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)
 • Mészáros Nándor
  Környezetmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Szilágyi Imre Miklós
  egyetemi docens, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék
 • Gőgh Zsolt
  Környezetvédelmi oktató, BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (külső)

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett