Regisztráció és bejelentkezés

Gaja-patak állapotfelmérése és vízminőség javító intézkedések tervezése

A TDK dolgozatom keretében a Gaja-patak vízminőségét vizsgáltam. A patak egyrészt azért került érdeklődésem középpontjába, mert lakóhelyemhez közel esik, másrészt nem találtam olyan korábbi tudományos igényű munkát, amely ezzel a patakkal foglalkozik. Dolgozatomhoz a víztestre vonatkozó – a vizsgálathoz szükséges – adatokat a 2015-ös Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervből gyűjtöttem ki, valamint forrásanyagokat kaptam a tanszéktől és a Fejér Megyei Vízügyi Igazgatóságtól is.

A vízminőségi állapot értékelését és a célkitűzés meghatározását az EU Víz Keretirányelv alapján a fizikai-kémiai és a biológiai minősítési rendszer előírásai szerint végeztem. A terület bemutatását követően különböző szempontok (pl.: területfelhasználás) alapján jellemeztem az érintett vízgyűjtőt. A jellemzéseket a helyszínbejárásom során készített fényképeimmel egészítettem ki.

A tanszéktől kapott mérési adatsorokat felhasználva két évre (2014 és 2017) készítettem szennyvízkibocsátásból származó pontszerű terhelések hatáselemzését. A diffúz terhelések meghatározását anyagmérleg alapú egyszerűsített lebomlási modellel végeztem, melyben az ismert szennyvízbevezetések hatását, a szennyezők hígulását és az anyagok lebomlását is figyelembe veszem, majd a monitoring pontokon rendelkezésre álló mért koncentrációkból indirekt módon számítom a diffúz terhelést. A módszert a két egymástól független időszakra alkalmazva lehetővé vált a modell paraméterek validálása.

A számítások során kapott eredmények később fejlesztési javaslatok alapjai lehetnek. A dolgozatban alkalmazott módszer hasonló kisvízfolyások vízminőségi állapot javító intézkedéseinek tervezéséhez is alkalmazható.

szerző

  • Szolga Renáta
    Környezetmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Clement Adrienne
    egyetemi docens, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom