Regisztráció és bejelentkezés

A letenyei szennyvíz tisztító telep környezeti hatása a Mura folyóra

Cím: A letenyei szennyvíz tisztító telep környezeti hatása a Mura folyóra

Konzulens: Dr. Clement Adrienne egyetemi docens

Kutatóhely: BME Vizi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

A kutatás háttere:

A Víz Keretirányelv (60/2000/EK) előírja a vizeink jó kémiai és ökológiai állapotba hozását, a jó állapot fenntartását és az állapot romlás megakadályozását. Vízfolyásaink szennyesettség problémáinak nagy részét a szervesanyag és növényi tápanyagterhelés okozza, melynek jelentős része a kommunális szennyvízből származik, ugyanis a kommunális szennyvíz a tisztítási folyamatok után is tartalmaz szennyeződéseket. A 2019/20 tanév II. félévében a Fontus tanulmány keretein belül a Magyarországi szennyvíz tisztító telepekről elfolyó tisztított víz minőségét vizsgáltam. A kibocsájtott szennyvíz minőségére vonatkozó határétékeket a 28/2004 (XII.25) 1. sz melléklete tartalmazza, ezeket a határétékeket hasonlítottam össze a meglévő adataimmal.

A kutatás célja:

Ebben a dolgozatban vizsgálataimat egy konkrét szennyvíz tisztító telepen végeztem. A helyszín a letenyei szennyvíz tisztító telep lett, Letenye Nyugat-Dunántúlon a Horvát határ mentén található Zala megyei település. A település lakossága kb. 4000 fő. A szennyvíz tisztító telep a település határától kb 20 m-re található. A telep jellemző terhelése 600 m3/nap.

A kutatás során a szennyvíz tisztító telep befogadóra gyakorolt hatását vizsgáltam. Az elfolyó szennyvízre vonatkozó adatokat az üzemeltető Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt. szolgáltatta. A BOI, KOI, Összesfoszfor, Összesnitrogén, Lebegőanyag és egyéb vízminőségi paraméterek változását 2012-2019 közötti időszakra elemeztem. A vizsgált időintervallumban a szennyvíz tisztító telepen felújítás történt, a rekonstrukció a tisztított szennyvíz befogadója is változott. A telep felújítás előtti befogadója a Birkitói-árok volt. A telepről elfolyó víz a Birkitói-árkon keresztül távozott a Murába, ezután vált a Mura a telep közvetlen befogadójává. Kimutatást végeztem, a csatornaműtől kapott adatok segítségével, hogy a technológia váltás előtt és után hogyan változott a tisztított szennyvíz minősége. Továbbá vizsgáltam azt, hogy a befogadó váltás hatására változott-e a Birkitói-árok vízminőségére és a telep hatása kimutatható-e a Murában.

szerző

  • Mirkó Anna
    Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Clement Adrienne
    egyetemi docens, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom