Regisztráció és bejelentkezés

Ipari terhelések nyers szennyvíz minőségére gyakorolt hatásának vizsgálata

Ipari terhelések nyers szennyvíz minőségére gyakorolt hatásának vizsgálata

Oprendek Zsófia, VI. évf.

Konzulens: Dr. Szabó Anita, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

Dolgozatomban a Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telepre beérkező nyers szennyvíz kémiai összetételével foglalkozom, elsősorban a térségben jelen lévő Dunavarsányi Ipari Parkból érkező bebocsátások által okozott többletterheléseket, illetve elkülöníthető szennyeződéseket figyelembe véve. Célom, hogy már a Telepre beérkezett szennyvízben szemléltethetővé tegyem az ipari terheléseket, továbbá feltárjam ezek környezetre gyakorolt hatását, következményeit.

A nyers szennyvíz minőségének vizsgálata egy héten keresztül történt napi kompozit mintákból a 2012. 08. 06 és 2012. 08. 13 közötti időszakban a Vízi Közmű és Környezeti Tanszék laboratóriumában. Tekintve, hogy a mintavételezés negyed óránként történt, órás átlagmintáink születtek, melyeknek a pH és elektromos vezetőképesség paraméterei minden esetben meg lettek mérve. Ezen felül a 2012. 08. 07 8:00 és 2012. 08. 08 8:00 közötti időszak órás átlagmintáiból egyenként megmértük a szükséges paramétereket, valamint a pH és elektromos vezetőképesség adatai közül a kiugró, szélsőséges értékekhez tartozó órás minták vizsgálata is megtörtént.

A saját méréseken felül a DTV Zrt. által közölt adatok elemzését is elvégeztem. Az adatokat egy ipari bebocsátó elfolyó szennyvizeinek mérései során nyerték. A mérések 2012 februárjában és márciusában készültek.

Az eredményekből kitűnik, hogy a Telepre érkező szennyezés jól elkülöníthető, meglévő probléma. Az ipari bebocsátásokból eredő szennyezőanyagok tekintetében az öntözés alkalmával a talajba juttatott magas sótartalmú víz jelenti a gondot. Ezen felül ugyancsak üzemeltetési problémákhoz vezethet a közcsatornába bocsátható szennyezőanyagok határértékének túllépése. Ezek kiküszöbölésére az egyetlen megoldás az ipari technológiai szennyvizek előkezelése.

szerző

 • Oprendek Zsófia
  építőmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Szabó Anita
  egyetemi adjunktus, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
 • Dr. Ács Sándor
  vezérigazgató, Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom