Regisztráció és bejelentkezés

Talajok hővezető képességének laboratóriumi vizsgálata és fűtött pincék hőveszteségeinek numerikus modellezése

Talajok hővezető képességének laboratóriumi vizsgálata és fűtött pincék hőveszteségeinek numerikus modellezése

Martin Béla, MSc II. évf.

Konzulensek: Nagy Balázs, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Dr. Tompai Zoltán, Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék

A környezettudatos gondolkodás jegyében kiemelkedően fontos, hogy csökkenteni tudjuk az épületeink energiaszükségleteit. A talajjal érintkező szerkezetek hőtranszport folyamatainak vizsgálata esetén az épületszerkezeteket körülvevő talaj hőtechnikai tulajdonságainak ismerete elengedhetetlen volna, azonban a Magyarországon jelenleg általánosságban használt egyszerűsített táblázatos módszer (7/2006. TNM rendelet) az eltérő talajok hatásait nem veszi figyelembe, míg a részletes számítási módszerhez (MSZ EN ISO 13370:2008) vagy numerikus szimulációk elvégzéséhez a hazai tervezőknek leginkább csak a szabványokban fellelhető anyagtulajdonságok állnak rendelkezésre.

A dolgozatomban elsősorban a különböző talajfajták hőtechnikai tulajdonságait vizsgáltam, továbbá talajokkal érintkező épületszerkezeteket modelleztem. Az ilyen szimulációk egyik sarkalatos pontja a szerkezetet körülvevő talaj minél pontosabb modellezése. Ehhez viszont elkerülhetetlen az adott talaj hőtechnikai tulajdonságainak lehető legpontosabb ismerete, mivel a különböző talajok hőtechnikai tulajdonságai igen változékonyak lehetnek.

A kutatás egyik célja az volt, hogy egy olyan módszert dolgozzak ki, aminek a segítségével a talajok hővezetési tényezőjét pontosabban tudjuk meghatározni a szabvány által előírt átlagos, közelítő értékeknél. Négy különböző hazai talajfajtával végeztem kísérleteket, az ebből nyert eredményeket hasonlítottam össze a szakirodalomban található közelítő képletekkel meghatározható adatokkal.

A másik célom az volt, hogy megvizsgáljam a különböző fajtájú talajok valamint a különböző kialakítású épületszerkezetek milyen mértékben változtatják egy fűtött pince transzmissziós hőveszteségeit. A laborvizsgálatokat kiegészítettem numerikus szimulációkkal, ahol hőszigetelt és hőszigeteletlen padló- illetve pincefallal rendelkező fűtött pincék hőveszteségének alakulását vizsgáltam. A pincék csomópontjainak geometriáját paraméteresen alakítottam ki, így lehetőségem volt több, különböző térbeli modellt vizsgálni. A numerikus modell eredményeit összehasonlítottam a szakirodalomban és szabványokban megtalálható számítási módszerekkel is.

szerző

 • Martin Béla
  Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Nagy Balázs
  Egyetemi docens, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
 • Dr. Tompai Zoltán
  adjunktus, Geotechnikai Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett