Regisztráció és bejelentkezés

Sziklarézsű állékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálata

Sziklarézsű állékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálata

Nagy-Göde Fruzsina, IV. évfolyam

konzulens: dr. Vásárhelyi Balázs, Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék

Utak bevágásának tervezésénél sok esetben sziklakörnyezetre kell számítani. A TDK dolgozat egy ilyen útépítési esettanulmányon keresztül vizsgálja meg a sziklarézsű stabilitási, biztonsági kérdéseit.

A 21-es számú főút mentén tervezett jelentős (20 métert is meghaladó) sziklában történő bevágásnál a klasszikus vizsgálatokon túlmenően célunk volt az időjárás roncsoló hatásának modellezése, elemzése. Ezért a területen végzett mélyfúrásos teljes magkihozatalú minták mérnökgeológiai elemzésén túlmenően kőzetmechanikai méréseket végezetünk mind légszáraz, mind vízzel telített, mind pedig fagyasztásos vizsgálattal. A kapott eredmények ismeretében kőzetmechanikai paramétereket határoztunk meg, valamint empirikus kőzettest-osztályozással számítottuk ki a várható biztonságot.

A Romana (1993) által bevezetett sziklarézsű állékonysági számítással a kőzettest mechanikai paraméterei is meghatározásra kerültek, melynek eredményeivel numerikus modellezéssel határoztuk meg a várható tönkremenetelt és biztonságot különböző állapotok esetén.

Ezen túlmenően a most bevezetett, speciálisan a sziklarézsűkre kifejlesztett Q módszert is alkalmaztuk Bar és Barton (2017) cikke alapján. Itt a bemenő paramétereket a fúrásmagok alapján vettük fel, ugyanakkor sok esetben a bemenő paraméterek meghatározására nem volt lehetőség – ezek értéke csak a kivitelezés alatt pontosítható. Ebből kiindulva függvénykapcsolatokkal adjuk meg a lehetséges megoldásokat, ami alapján a kivitelezés folyamán egyértelműen meghatározható a biztonságos rézsű hajlásszöge.

A kapott globális értékelés segítségével a sziklarézsű állékonysága folyamatosan ellenőrizhető, ill. szükség esetén azonnali beavatkozásra van lehetőség.

Irodalom:

Bar, N.; Barton N. 2017: The Q-Slope Method for Rock Slope Engineering. Rock Mech Rock Engng. (kiadás alatt)

Romana M.R. 1993: A geomechanical classification for slopes: Slope Mass Rating. In: Hudson, J.A. (Ed.) Comprehensive Rock Engineering, Pergamon Press, 3: 575-599.

szerző

  • Nagy-Göde Fruzsina
    Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Vásárhelyi Balázs
    egyetemi docens, Geotechnikai Tanszék