Regisztráció és bejelentkezés

Gellért-hegy dolomit sziklafalának veszélyességének vizsgálata

Gellért-hegy dolomit sziklafalának veszélyességének vizsgálata

Kriston Gábor, MSc II. évfolyam

Konzulens: dr. Vásárhelyi Balázs, Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék

A Gellért-hegy Budapest egyik látványossága, mely a közel 130 méteres magasságával, kitűnik a városi látképből. A hegy fő kőzetalkotója a dolomit, mely a meredek keleti oldalon számos veszélyt rejt magában: sziklahullások, kőzetomlások veszélyeztetik mind a gyalogos-, mind pedig a gépjármű forgalmat. Ilyen végzetes baleset történt a ’60-as években, az Erzsébet-híd budai hídfőjénél.

A dolgozatom célja a Gellért-hegy keleti oldalán lévő sziklarézsű lehetséges tönkremenetelének vizsgálata. Kimutatható volt, hogy a sziklarézsű tönkremenetele nem következhet be rézsűcsúszás, kiborulás esetleg kifordulás hatására, ám a kőtömbök lehullásának esélyei nagyok.

A hegy geodéziai felmérése alapján megvizsgáltuk a lehullott kőtömbök lehetséges pályáit, majd megrajzoltam a hegy veszélyzóna térképét. A kövek vizsgálatára a Rockfall programot használtam, mely a bemenő paraméterek, valamint a rézsű geometriája alapján, megadja a leeső kövek pályáit. Kimutattam, hogy mely zónákba szükséges kőzetfogó háló tervezése, illetve melyek azok, ahol a rézsű tisztítását (kopogózását) különös körültekintéssel kell elvégezni. A numerikus modellezést részletesen ismertetem a dolgozatomban, továbbá a szoftveres vizsgálatot laboratóriumi vizsgálattal ellenőriztem, így megállapítva, hogy melyek azok a paraméterek, melyekre elsődlegesen koncentrálni kell.

Irodalom:

- Duncan C. Wyllie, Christopher W. Mah; Rock slope engineering Civil and Mining, 4th edition

- Duncan C. Wyllie; Rock fall engineering

- Budai Tamás, Konrád Gyula; Magyarország földtana, egyetemi jegyzet

- Dr. Erik Ebelhardt; Rock Slope Stability Analysis-Utilization of Advanced Numerical Technices

- A Gellérthegyi sikló területének mérnökgológiai, és hidrogeológiai értékelése

- Dr. Korpás L., Dr. Fodor L., Dr. Magyari Á., Dr. Dénes Gy., Dr Oravecz J.; A gellért-hegy földtana, karszt- és szerkezetfejlődése

- Palotai Márton, Mindszenty Anna, Kopecskó Katalin, Poros Zsófia; Az Ínség-kő geológiája

- dr. Wein György; A Budai-hegység szerkezete (A Budai-hegység kialakulásának története)

- Vojnits Anna; A radon eredetének és a felszín alatti vizek keveredésének vizsgálata a Gellért-hegy környezetében, diplomamunka

- dr. Vásárhelyi Balázs; Az alkalmazott kőzetmechanika alapjai

- Hoek; Analysis of rockfall hazards

- Warren Douglas Stevens: Rocfall: A tool for probabilistic analysis, design of remedial measures and prediction of rocfalls

szerző

  • Kriston Gábor
    Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Vásárhelyi Balázs
    egyetemi docens, Geotechnikai Tanszék

helyezés

Jutalom