Regisztráció és bejelentkezés

Kaposvári cukorgyári siló back analízis vizsgálata 3D végeselemes modellezéssel

Kaposvári cukorgyári siló back analízis vizsgálata 3D végeselemes modellezéssel

Lődör Kristóf, Építőmérnök hallgató, MSc II. évf.

Konzulens: Dr. Móczár Balázs, Geotechnikai és Mérnökgeológiai Tanszék, Dr. Mahler András, Geotechnikai és Mérnökgeológiai Tanszék

Kaposváron a Magyar Cukor Zrt. területén 2013-ban új ~60 m átmérőjű, ~60.000 tonna cukor tárolására alkalmas cukorsilót létesítettek. A felszíntől számított 10 – 12 méteres mélységig a talajrétegek tulajdonságai gyengének minősültek, így mélyalapozás kialakítására volt szükség. A teherátadást a felszerkezetről az aljtalajra a szélső peremgyűrű, illetve az alagút mentén a szerkezettel összekapcsolt vasalt cölöpök biztosítják. A szerkezet belső területén vasalatlan beton cölöpök továbbítják a terheket. Az alaplemez és a vasatlan cölöpök közötti teherátadást durva szemcsés ágyazati réteg biztosítja, mely georáccsal van megerősítve.

TDK dolgozatom témája a már megépült szerkezet back analízis vizsgálata 3D végeselemes modellezéssel. A vizsgálatok során törekedtem a ténylegesen megvalósult szerkezeti és talajfizikai jellemzőket meghatározni annak érdekében, hogy a kialakult szerkezeti viselkedéseket a lehető legpontosabban elemezni tudjam. Monitoring rendszert létesítettek a megvalósulást követően és a süllyedések mértékét folyamatosan figyelemmel követik és rögzítik.

Az analízis során alkalmazott 3D végeselemes modell felépítésénél a szerkezet kiviteli terveit, valamint részletes talajvizsgálati jelentést vettem alapul. Ezek segítségével sikerült a valósággal leginkább megegyező modellt felépítenem és reprodukálni a szerkezet viselkedését. A monitoring rendszernek köszönhetően a megépítéstől folyamatosan rendelkezésemre álltak a siló feltöltési és leürítési adatai, és az ezekhez tartozó süllyedések értékei. A modell futtatások során végig követtem az így kialakult teherlépcsőket és az eredményként kapott süllyedéseket összevetettem a valóságban tapasztaltakkal. A talaj és a szerkezeti elemek kialakításánál többféle anyagmodellt, geometriát és modellezési lehetőséget is megvizsgáltam és összehasonlítottam a kapott eredményeket, továbbá azt is vizsgáltam, hogy az egyes talajfizikai paraméterek megváltoztatásának mekkora kihatása van az elmozdulásokra.

Irodalom:

1. Nyári I. - Turi D. - Dr. Pusztai J.: Talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervfejezet a Magyar Cukor Zrt. területén létesítendő DOM cukorsiló építési engedélyezési tervéhez (2012)

2. Wolf Á. - Szilvágyi L. - Schell P.: Kaposvár Cukorgyár Cukorsiló - Geotechnikai terv (2013)

3. Dr. Szepesházi Róbert: Cölöpök méretezése az Eurocode 7 követelményei szerint - doktori (PhD) értekezés (2011)

4. Thomas Benz: Small-Strain Stiffness of Soils and its Numerical Consequences (2007)

szerző

 • Lődör Kristóf
  Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Móczár Balázs
  docens, Geotechnikai Tanszék
 • Dr. Mahler András
  egyetemi docens, Geotechnikai Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett