Regisztráció és bejelentkezés

Talajszilárdítás és mélyalapozás rigid inlusion módszerrel

Talajszilárdítás és mélyalapozás rigid inlusion módszerrel

Munkácsi Márta

Konzulensek: Dr. Móczár Balázs és Czap Zoltán, Geotechnikai Tanszék

Napjainkban a növekvő igények és az infrastrukturális fejlődés következtében egyre többször fordul elő, hogy olyan területen kell mérnöki létesítményt létrehozni, amelynek altalaj adottságai nem megfelelőek. Ennek következtében egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a különböző talajstabilizálási módszerek. A dolgozat témája a rigid inclusion módszer, amelyet már korábban alkalmaztak mérnökök, de a jelenkor igényei következtében kapott újra jelentőséget.

Ezt a két főelemből,- az alaptesttől elválasztott merevítő cölöpökből és a teherelosztó kavics ágyazatból -, álló talajstabilizáló rendszert számos mérnöki létesítmény alapozási körülményeinek javítására alkalmazzák. Széleskörű elterjedése következtében egyre nagyobb az igény egy egységes tervezési és kivitelezési előírás létrehozására.

A kutatás célja egy összefoglaló tanulmány elkészítése, amely főként külföldi példákon keresztül összefoglalja a módszer alkalmazhatóságának körülményeit és előnyeit különböző típusú létesítmények és eltérő altalaj adottságok estén. A példákon keresztül tárgyalásra kerül az építési módszer bemutatása, valamint a tervezés során bemenő adatként szereplő mennyiségeket befolyásoló tényezők, ezen belül is hangsúlyt fektetve a földrengésteherre, amelyre minden létesítményt tervezni kell Magyarországon az EC 8 bevezetésével. Vizsgálni kell azokat a paramétereket is, amelyek csak teljes körű megbízhatósági analízissel és kockázatelemzéssel határozhatók meg.

A kutatás további célkitűzése egy összehasonlító elemzés elkészítése, adott létesítmény esetén a különböző talajstabilizáló és mélyalapozási technológiák, valamint a rigid inclusion összevetésével tervezési, gazdaságossági és szükséges időráfordítás szempontjából.

Mindezek alapján egy átfogó kép alakulhat ki a módszer tervezési és kivitelezési lépéseihez, továbbá elkészülhet a szükséges információk összefoglalása végeselem modellezéshez és a kivitelezés ütemezéséhez.

szerző

 • Munkácsi Márta
  szerkezet-építőmérnök
  nappali

konzulensek

 • Dr. Móczár Balázs
  docens, Geotechnikai Tanszék
 • Czap Zoltán
  Mestertanár, Geotechnikai Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom