Regisztráció és bejelentkezés

Zagytározó gátjának végeselemes modellezése

Három éve (2010. október 4-én) történt Magyarország történetének egyik legnagyobb ipari katasztrófája: a MAL Zrt. ajkai vörösiszap-tároló X. kazettájának gátszakadása.Ez az esemény rávilágított arra, hogy a hasonló szerkezetek viselkedését nem ismerjük kellő mértékig és a monitoring rendszer kiépítettsége sokkal kisebb a szerkezetben rejlő kockázat miatt szükséges szintnél. A jövőbeni műtárgyak biztonságosabbá tételéhez elengedhetetlen, hogy minél pontosabban modellezni tudjuk a zagytározók sajátos jellemzőit.

Dolgozatomban egy vörösiszap-tározó zagygátjának egy szelvényét modelleztem PLAXIS végeselemes programban. A modell összeállításánál külön hangsúlyt fektettem a különböző anyagjellemzők pontos meghatározására. A pernyezagy gáttest anyagának tulajdonságait laboratóriumi kísérletekkel határoztam meg.

A TDK dolgozat újszerűsége, hogy a modell vizsgálata egy közel húsz éves periódust ölel fel, amelyben a gáttest építési fázisai és a vörösiszap-tározó feltöltésének folyamata jól elkülöníthető. A modell alapján így az idő függvényében vizsgáltam többek között a gáttest altalajra gyakorolt hatását, a létrejövő elmozdulásokat az egyes építési fázisokban és a pórusvíznyomás értékének változását.

A dolgozat alapján az olvasó tisztább képet kaphat a szerkezet működéséről és a modellezés sajátosságairól, valamint hasznos információkat szerezhet egy hasonló zagygát tervezéséhez.

csatolmány

szerző

 • Turai Péter
  építőmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Takács Attila
  adjunktus, Geotechnikai és Mérnökgeológia Tanszék
 • Dr. Nagy László
  egyetemi docens, Geotechnikai Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett