Regisztráció és bejelentkezés

Hulladékok alakváltozási kérdéseinek vizsgálata

Dolgozatunk az egyre nagyobb ütemben növekvő lakosság által képződő hulladék elhelyezési problémájával foglalkozik. A felhalmozott hulladékot jelen előírások szerint 1:3-as rézsűszöggel kialakított depóniákban helyezik el, aminek hatalmas helyigénye van. A hulladék heterogenitása miatt egyes tulajdonságai, mint például az összenyomódási képessége a mai napig tisztázatlan. Célunk a kommunális hulladék alakváltozási paramétereinek pontosabb megismerése, melynek segítségével lehetőség nyílik meredekebb rézsűszöggel kialakított lerakók létesítésére, amely akár 20-30 százalékkal is megnövelné egy lerakó kapacitását. A lehetséges műszaki megoldások mellett, gazdasági szempontból is vizsgáljuk az egyes kialakításokat.

Az alakváltozási képességek megismerése érdekében laboratóriumi kísérleteket végeztünk. Hulladékmintákat a Hejőpapiban található kommunális hulladéklerakóból gyűjtöttünk, amiket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, és a Miskolci Egyetem geotechnikai laboratóriumaiban vizsgáltunk. A különböző méretű és összetételű mintákon, más-más méretű és kialakítású mérőeszközökkel vizsgáltuk az alakváltozási értékeket.

A kapott eredményekből kiszűrtük a mérési hibák anomáliáit, figyelembe vettük a berendezések méreteit, kiemelve a mérethatás szerepét az alakváltozásra, ami a hulladék inhomogenitását és modellezési nehézségeit szem előtt tartva kiemelten fontos kérdés. A kapott eredményeket összevetettük a szakirodalomban fellelhető adatokkal.

Végeselemes program segítségével modelleztük a hulladéktest állékonyságát egy hazai lerakó esetében, ahonnan rendelkezésünkre bocsájtották a pontos geodéziai felmérés adatait. A meglévő és egy meredekebb rézsűkialakítással tervezett lerakó állékonyságvizsgálatát is elvégeztük, ahol a biztonsági tényezőn kívül a lehetséges tönkremeneteli módokat és süllyedéseket is vizsgáltuk. Mérési és modellezési eredményeinket kiértékeltük, majd gazdasági számítást végeztünk a többlet hulladék mennyiségére vonatkozóan.

szerzők

 • Aipli Sándor Márk
  építőmérnöki
  nappali
 • Szarka Gábor
  építőmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Varga Gabriella
  adjunktus, Geotechnikai és Mérnökgeológia Tanszék
 • Kádár István
  PhD hallgató, (külső)

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom