Regisztráció és bejelentkezés

Kötöttpályás közlekedési rendszerek megvalósítása Tram-Train rendszer szerint a budapesti agglomerációban

Kötöttpályás közlekedési rendszerek megvalósítása Tram-Train rendszer szerint a budapesti agglomerációban

Herczeg Zoltán Infrastruktúra építőmérnök Msc. II. évf.

Konzulens: Dr. Liegner Nándor egyetemi docens, Út és Vasútépítési Tanszék

A dolgozat témája a Budapesten és agglomerációjában alkalmazható Tram-Train rendszerek megvalósíthatóságának vizsgálata különböző szempontok alapján. Elsőként fontos bemutatni a jelenlegi közlekedési helyzetképet a régióban, hogyan jutottunk el a mai állapotokhoz, milyen hatásai lettek a több évtizedes közlekedésszervezésnek. A közlekedés főbb fejlesztési lehetőségeinek a bemutatása a térségben. Ezek a lehetőségek megoldják-e a hétköznapi ember közlekedési problémáit. Az utazók mindennapos problémái a közlekedésben, melyeket a jelenlegi rendszer már nem képes megoldani. Melyek lehetnének azok a tömegközlekedési megoldások, amik kedvezővé és vonzóvá alakítanák a rendszeres ingázók közlekedését. Az elkövetkező 20-30 éves időszakban történő nagyobb tervezés alatt álló közlekedési fejlesztések ismertetése a budapesti térségre vonatkozóan és azok várható hatásai a város és agglomerációjának élhetősége szempontjából a mindennapos közlekedők számára.

A Tram-Train rendszer bemutatása definíciók és működő megvalósult külföldi példák által. Bemutatásra kerül a Tram-Train rendszer szülőhazája Karlsruhe, a maga közlekedésével és a későbbiekben, eme rendszer működéséhez hasonló tömegközlekedési hálózatokat sikeresen alkalmazó városok is. A rendszer alkalmazhatósága a budapesti térségben a meglévő kiépített infrastruktúra hálózati elemeinek a felhasználásával jön létre úgy, hogy minimális beruházási költségekkel a leggazdaságosabb működésre képes hálózatot érjük el. Ennek az elképzelésnek egy 8 vonalból álló átfogó hálózattal történő bemutatására is sor kerül, az egyes vonalak kialakításának indoklása és várható működésének jellemzése segítségével. A Tram-Train hálózat több különböző vasúti rendszer átjárhatóságának mérnöki szempontból történő vizsgálatával- mind a járművek és mind az infrastruktúra részéről – ad áttekintést a megvalósíthatóságáról. A tervezési és kivitelezési költségek becsült értékének ismertetése a hálózat alapján. A tervezett hálózat üzemeltetési kérdései és az ebből adódó becsült fenntartási költségek prezentálása. A Tram-Train hálózatnak a budapesti agglomerációban történő kiépítésének várható előnyei és hátrányai és az ebből adódó tanulságok végül összegzésre kerülnek.

szerző

  • Herczeg Zoltán
    infrastruktúra-építőmérnök
    nappali

konzulens

  • Dr. Liegner Nándor
    egyetemi docens, Út és Vasútépítési Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom