Regisztráció és bejelentkezés

Ágyazási együttható modellezése és számítása az altalajviszonyok függvényében ipari padlók tervezésénél dinamikus terhelés során

Ágyazási együttható modellezése és számítása az altalajviszonyok függvényében ipari padlók tervezésénél dinamikus terhelés során

Török Anita MSc II. évf.

Konzulens: Dr. Szendefy János, Geotechnikai Tanszék

Minden mérnöki létesítmény kölcsönhatásban áll a talajjal, ezáltal központi szerephez jut a talaj és a szerkezet kapcsolata. Munkám keretein belül a talajhoz kapcsolódva az ágyazási együttható vizsgálatát tűztem ki célul. Korábban egy ipari padlóra ható statikus terhelés hatására a talajban bekövetkező változásokat elemeztem, így ennek folytatásaként jelen munkámban a dinamikus terhek hatását szeretném kutatni a talajban és az ágyazási együtthatóban. Egy valós esemény valósághű vizsgálatának és modellezésének érdekében egy ipari padlón mozgó 5 tonnás targoncaterhet vizsgálok 2 Hertzes frekvenciával és 30 000-es ismétlődési számmal. Ez a gyakorlatban egy 5 tonnás mozgó targoncatehernek és 10 éves élettartamnak felel meg.

A kutatás során két –jellemző- talajmintával dolgoztam: kavicsos homokkal és iszapos homokkal. Első lépésként a két talajtípussal különféle laborvizsgálatokat kellett végezni, melyek a következőkből álltak: szemeloszlási vizsgálat, Proctor - vizsgálat, ödométeres vizsgálat, valamint dinamikus triaxiális vizsgálat. Az egyes laborvizsgálatok eredményeit folyamatosan feldolgoztam, így ennek megfelelően kerültek elvégzésre az azt követő vizsgálatok. A labormunkák során kapott eredmények végül kiértékelésre kerültek, illetve ezek segítségével szoftveres számításokat végeztem.

A végeselemes szoftverek segítségével modellezni kell az adott talajtípusokat és a dinamikus hatásokat. A kiválasztott szoftverek függvényében modellezési és kivitelezési problémák merülhetnek fel, melyeket szintén úgy kell megoldani, hogy a gyakorlatban tapasztaltaknak megfelelő, legpontosabb eredményt szolgáltassa a program. Végezetül a számítógépes programok futtatásából eredményeket kapok a talajra vonatkozóan, melyeket ki kell értékelni.

A laborvizsgálatok és a szoftveres számítás eredményeiből lehetőség nyílt arra, hogy következtetéseket vonjak le arra vonatkozóan, hogy dinamikus terhelés hatására hogyan viselkedik a betonlemez alatt elhelyezkedő talaj és hogy alakul az ágyazási tényező. Az így kapott kutatási eredményeket ezt követően össze tudom hasonlítani a statikus terhelésre elvégzett vizsgálatok eredményeivel.

szerző

  • Török Anita
    építőmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Szendefy János
    Adjunktus, (külső)