Regisztráció és bejelentkezés

Vektor geometriai és grafikai megjelenítés a térinformációs rendszerekben

A TDK dolgozat a földmérés, geodézia, kartográfia funkcióinak digitális rendszerekbe történő transzformációjával megjelent problémát tekinti át. Az analóg korszakból a digitális világba való átlépésnél az előnyök mellet számos gond és korlát is megjelent. Az analóg adathordozók magukba foglalták a tárolás és megjelenítés egységét. A digitális világban a térképezendő jelenségek kulcspontjainak vektoros reprezentációja biztosítja a pontos tárolást, de a humán észlelésre alkalmas megjelenítés szükségessé teszi az absztrakt geometriai építő elemek grafikai jellemzőkkel való felruházását (geometriai helyhez viszonyított pozíció, vonal vastagság, vonal típus, szín, stb.). Így elkülönül az analóg rendszereknél természetes egységet alkotó tárolás és megjelenítés. A vektoros CAD elvű rendszerek hőskora a kézi rajzolást „digitalizálta” így a felhasználó egy egyszerű AutoCad-es alkalmazás esetében többnyire egyenlőségjelet tehetett a geometria és grafika közé. A számítógépes rendszerekkel szembeni felhasználói igények növekedése felszínre hozta ezen általánosítás ellentmondásait, a térinformációs rendszerek korai fejlesztői nekiláttak az igényes grafikai megjelenítést biztosító, de korrekt geometriai helyzetet tároló eljárások fejlesztésének. Megjelentek a „professzionális” vonalfonást, szignatúra kezelést biztosító vonalkezelési rendszerek. A digitális nyomdatechnikai eljárások 80-as évekbeli megjelenése tovább finomította az eljárásokat, megjelentek a vonalvégződés, vonalkötés komplex kezelését lehetővé tevő leíró nyelvek (postscript).

A térinformatikai rendszerek elemzési funkcióinak bővülésével általánossá vált távolság műveletek, puffer zóna műveletek alkalmazása, ahol az izolált triviális esettől különböző elemek kezelése a standard geometriai operációk kiterjesztésével nem volt lehetséges. A TDK dolgozatban a közműhálózatoknál használt védősáv, puffer zóna generálás gyakorlati igényeket és vonatkozó szabályzatokat kielégítő megoldásán keresztül kerül szemléltetésre az általános esetre kidolgozott eljárás Python környezetben.

A kialakított eljárás széles felhasználói réteg számára történő elérhetőségét biztosítani tudjuk a térinformatikai webes világ WPS szolgáltatásaként. Ez különösen hasznos lehet olyan kisebb közmű üzemeltető cégek számára, ahol házon belül nem rendelkeznek megfelelő térinformatikai erőforrásokkal és ismeretekkel, de a vonatkozó szabályok számukra is szükségessé teszik az adott információs termékek előállítását és publikálását.

szerző

 • Huszka Csaba Zsolt
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Szabó György
  egyetemi docens, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék
 • Dr. Wirth Ervin
  adjunktus, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom