Regisztráció és bejelentkezés

Térinformatikai eszközökkel támogatott hulladékgazdálkodás

A dolgozat napjaink egyik alapvető problémájára keres megoldást, amely mind a fejlett világ lakóit mind a fejlődő országok fogyasztási cikkekre éhező polgárait érinti. A háztartási hulladék tömege problémaként jelenik meg mind a települések életében, mind a természeti erőforrásokkal való hatékony gazdálkodásban. Az elvek szintjén támogatott környezet tudatosság a gyakorlat mezején többnyire elvérzik. Ez részben magyarázható az emberi gyarlósággal, hanyagsággal de jelentősen javíthatná a hulladék kezelés hatékonyságát a begyűjtési rendszerek fogyasztói magatartáshoz történő jobb illeszkedése. A háztartási hulladék mennyisége, összetétele, eloszlása nem természeti törvényeket követ, csak indikátorként támaszkodhatunk a háztartások térbeli eloszlására, a fogyasztók réteg összetételére, a fogyasztás heti évszaki ingadozására. A közelmúltig csak makro modellekkel tudtuk szimulálni egy nagyváros életét. A térinformatikai eszközök, különös tekintettel a szabad hozzáférésű szoftverek és téradat készletek megjelenése lehetővé teszi a mikro szintű viselkedés vizsgálatát. A dolgozatban egy magyar nagyváros példáján kíséreljük meg szemléltetni a térinformatikai eszközöknek az egyéni viselkedést támogató alkalmazását.

szerző

 • Nábrádi Szabolcs
  Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
  mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulensek

 • Dr. Szabó György
  egyetemi docens, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék
 • Dr. Wirth Ervin
  adjunktus, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék