Regisztráció és bejelentkezés

Fenntartható tájgazdálkodás támogatása szabad elérésű térinformatikai eszközökkel

A dolgozat alapcélja a szabad elérési térinformatikai eszközök alkalmazási lehetőségeinek szemléltetése a tájgazdálkodással kapcsolatos egyéni döntésekben. Az elmúlt emberöltők felgyorsult urbanizációs tendenciái, a népesség robbanás, az erőforrások korlátos volta, a globális éghajlatváltozás hétköznapi életünkben jelentkező hatásai szükségessé teszik az épített környezet alakításában és a természeti környezet hasznosításában a fenntartható szemléletmód alkalmazását.

A dolgozat áttekinti a tájgazdálkodás problémakörét, kiemelt figyelmet fordítva a háztartások és közösségek szerepére. A térinformatika mint a valóságban lejátszódó folyamatok leképezésének keretrendszere lehetőséget biztosít a lokális döntések támogatására. Ez napjaikban már szabadon elérhető térinformatikai szoftverekkel és téradatokkal az egyén szintjén is megvalósítható. A dolgozat a vázolt módszertan napi gyakorlatban történő alkalmazhatóságát egy hazai helyszínen megvalósított esettanulmánnyal szemlélteti.

szerző

 • Kresák Vanda
  Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
  mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulensek

 • Dr. Szabó György
  egyetemi docens, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék
 • Dr. Wirth Ervin
  adjunktus, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett