Regisztráció és bejelentkezés

Wi-Fi alapú navigáció beltéren

Dolgozatunk célja egy egyetemi navigációs, térinformatikai rendszer kialakítása, melyet Wi-Fi alapú beltéri helymeghatározással kívánunk megvalósítani.

Szem előtt tartottuk, hogy a navigációban megfelelő pontosságot épületen belül is el lehet érni.

Egy olyan mérési technológia kidolgozása szükséges, mely gazdaságos és könnyen kezelhető mindenki számára.

Munkánk e módszer megfelelő kialakítását és optimális feldolgozását foglalja magában.

Célunk, hogy minél pontosabb és gazdaságosabb navigációs rendszert alakítsunk ki, melyet később egy felhasználóbarát, mindenki számára könnyen elérhető mobil vagy webes alkalmazásban jeleníthetünk meg.

A beltéri navigáción túl, egy olyan webes közösségi térkép megvalósítását tűztük ki, mely külső- és belső navigációval egyaránt összhangban működik.

Olyan funkciókat is tartalmaz, mely egyértelműen hasznos lehet bármely Műszaki Egyetemista számára.

Az elérni kívánt navigációs pontosság 5-10 m, ami jó eredménynek mondható épületen belül.

E pontosság eléréséhez a fenti célkitűzések alapján a Wi-Fi jelerősség alapú helymeghatározást választottuk, annak ellenére, hogy e módszerhez számos befolyásoló tényező is társul, melyeket különböző esetekben vizsgálni szükséges. Ilyen befolyásoló tényező lehet az épület geometriája.

Tehát közösségi térképet létrehozni Wi-Fi jelerősségek alapján meglehetősen komplex feladat.

Munkánk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Központi épületére fókuszál.

A szükséges adatok felmérése részben geodéziai módszerekkel, részben pedig térinformatikai módszerekkel valósul meg.

A kiértékelés és feldolgozás teljes körűen térinformatikai módszerekkel valósul meg.

szerzők

 • Fanczal Mónika
  építőmérnöki
  nappali
 • Gelencsér Gergő
  építőmérnöki
  nappali

konzulens

 • Dr. Siki Zoltán
  adjunktus, Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom