Regisztráció és bejelentkezés

Légszennyezés hatására bekövetkező kémiai változások mészkő falazatokon

Légszennyezés hatására bekövetkező kémiai változások mészkő falazatokon

A légszennyezettség, vagy közismertebb nevén szmog, már évszázadok óta egy folyton felmerülő, egyes helyeken viszont stagnáló probléma. A „lassú gyilkosként” is emlegetett jelenség nemcsak az emberi egészségre, de az épített környezetre is erőteljesen rányomja a bélyegét.

A dolgozat a légszennyezettség épített környezetre gyakorolt hatást elemzi, azon belül is a mészkőből álló építményekben okozott elváltozásokra fókuszál. A vizsgálat során Budapest 5 különböző szennyezettségi területéről vett minták elemzése zajlott, ami magába foglalja az ülepedő por, a légszennyezettség hatására létrejövő mállási kéreg, és maga az alapkőzet tanulmányozását is. A mintákat a járószinttől számítva különböző magasságokban vettük a szennyezett épületekről. A minták ásványtani és elemi összetétele, illetve az alapkőzetre lerakódó por típusainak elemzése műszeres anyagvizsgálatokkal történt, ezen belül felvételek készültek optikai mikroszkóppal és pásztázó elektronmikroszkóppal is. A tanulmányozás során a mészkövekre rátelepedő por összetevőit, illetve annak morfológiája került felmérés alá. A porszemcsék különböző típusainak megfigyelése rálátást nyújtott olyan forrásokra, mint az ipar, vagy a közlekedés.

Emellett az eredmények összevetésre kerültek az adott település légszennyezettségi adataival. A megfigyelés során kirajzolódott, hogy a belvárosi szennyezett mintákban nagyobb az ólom koncentráció, mint a külterületen gyűjtöttekben. A kutatás célja a vizsgált mintákra alapozott, adott területre vonatkozó légszennyezettségi mértékek kimutatása volt.

Konklúzióként az körvonalazódott, hogy a mészkő használható egyfajta légszennyezettségi-mérték kimutatóként, mindemellett a jelen és múltbéli információk rávezetésére is alkalmas.

szerző

 • Titz Virág
  Környezetmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Török Ákos
  egyetemi tanar, Geotechnikai és Mérnökgeológia Tanszék
 • Kis Annamária
  egyetemi tanársegéd, Geotechnikai és Mérnökgeológia Tanszék