Regisztráció és bejelentkezés

Budapesti városi, - és elővárosi gyorsvasúti rendszerek integrált közlekedésfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata

Budapest elővárosi és a városi vasúti közlekedési rendszere a történelem során párhuzamosan, az adott kor követelményeinek és közlekedéspolitikai stratégiáinak megfelelően, eltérő módon fejlődött, és ez a folyamat még ma sem fejeződött be. A közlekedési rendszer több eltérő szolgáltatási színvonalú és műszaki paraméterű egymástól elszigetelt vasúti rendszert tartalmaz, amelyek integrálása elengedhetetlen a főváros egyre növekvő agglomerációs forgalmának hatékony kiszolgálásához.

A kutatás szakirodalmi munkarészében kiemelt szerepet kapott Budapest Közlekedésfejlesztési Stratégiájának bemutatása, a különböző korok koncepcióinak összehasonlítása, illetve a főbb fejlődési irányok és a mai kor kihívásainak kiemelése. A fentieken túlmenően a vonatkozó szabályozás és külföldi gyakorlati példák tanulmányozásával összefoglaltam a vasúti átjárhatóság legfontosabb alapelveit és lehetőségeit.

A kutatás második részében a meglévő hazai városi-, és elővárosi vasúti üzemek eltérő műszaki követelményeinek szisztematikus vizsgálata alapján megfogalmaztam a rendszerek közötti átjárhatóság alapvető műszaki feltételeit, illetve egy saját kidolgozású szempontrendszer alapján kiválasztott konkrét alkalmazási példákon keresztül javaslatot adok a budapesti kötöttpályás közlekedési hálózat átjárhatósággal kapcsolatos fejlesztési lehetőségeire. A kiválasztott vizsgálati helyszíneken saját online és helyszíni felmérések, illetve a szolgáltatott üzemeltetői (BKV, MÁV Zrt.) adatok alapján meghatároztam az utazási igényeket, vizsgáltam az átjárhatóság megvalósításának pálya és jármű oldali műszaki feltételeit, valamint a felmért utazási igényekhez igazodó új menetrendet is szerkesztettem. Ezután a PTV Visum programjában vizsgálati projektenként létrehoztam az új nyomvonalakat, majd a megtervezett menetrend alapján az Egységes Forgalmi Modell (EFM SV04) felhasználásával Budapest egészére kiterjedő forgalmi szimulációt futtattam le.

A forgalmi szimuláció eredményei, illetve az átjárhatóság műszaki feltételeinek szisztematikus vizsgálata alapján minősítettem a vasúti rendszerek átjárhatósággal elérhető szolgáltatási színvonal változását, a vizsgálati helyszínek megvalósíthatóságát.

szerző

 • Molnár Levente
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Vinkó Ákos
  adjunktus, Út és Vasútépítési Tanszék
 • Dr. Vasvári Gergely
  adjunktus, Út és Vasútépítési Tanszék
 • Farkas Balázs
  doktorandusz, Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
 • Pap Zsigmond
  Infrastruktúra vezető, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (külső)

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett