Regisztráció és bejelentkezés

A Budapest belvárosában található dunai átkelések gyalogos, kerékpáros és motorizált forgalma. Reális lehetőségek a hídfelületek újraosztására.

Budapest létrejöttében és fejlődésében a dunai átkeléseknek a mai napig nagy szerepe van. A hidak biztosítják a kapcsolatot a két városrész között, és alapvetően meghatározzák Budapest közlekedési rendszerét. A belvárosi közlekedésben új trendek jelennek meg, a gépjármű forgalom csökkentésének igénye, a közösségi közlekedés erősítése, a gyalogos és a kerékpáros közlekedés egyre nagyobb teret hódít magának. Ez indokolja, hogy érdemes megvizsgálni, hogy még mindig aktuálisak-e a múlt században kialakított hídfelületek felosztása az egyes közlekedési módok között.

A dolgozatom célja, hogy megvizsgáljam a belvárosi Duna hidak jelenlegi hídfelület felosztásának megfelelőségét. Az egyes közlekedési szereplők elemzésén keresztül, a forgalom lefolyását megvizsgálva, azok hibáit feltárva, javaslatot tegyek olyan megoldásokra, amelyek figyelembe veszik a jelen kor kívánalmait. A megoldási javaslatok terén célom olyan reális megoldások keresése, amelyek kedvezőbb és biztonságosabb forgalomlefolyást eredményeznek.

A dolgozatom három fő részből áll. Az első részben a hidak jelenlegi állapotát mutatom be, és értékelem. Feltárom a bejárás során tapasztalt problémákat. Az elvégzett és a szakirodalomban rendelkezésre álló forgalomszámlálási adatok alapján ismertetem a jelenlegi, és a távlatban várható forgalom nagyságokat, és forgalmi igényeket.

A második részében azt vizsgálom, hogy az egyes hidak esetében milyen hídfelület újraosztások jöhetnek szóba. Javaslatot teszek a bejárás során tapasztalt problémák megoldására és a hídfelületek esetleges újraosztására.

A harmadik részben a korábbiakban javasolt megoldásokat és lehetséges újraosztásokat értékelem ki. Bemutatom, hogy az ismertetett megoldásoknak milyen előnyei és hátrányai vannak. Végül mindegyik hídnál javaslatot teszek egy vagy több általam jónak gondolt hídfelület újraosztásra.

Egy város közlekedési rendszerének folyamatosan igazodni kell az aktuális igényekhez, lakossági elvárásokhoz, ezért ez egy olyan téma, amivel folyamatosan foglalkozni kell. A Duna hidak esetleges nem megfelelő felületfelosztása, a változó, átalakuló használati igények figyelmen kívül hagyása, veszélyezteti a két városrész közötti közlekedési kapcsolat megfelelőségét, ezzel a városi élet minőségét.

szerző

  • Jancsó Gergely
    Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Orosz Csaba
    docens, Út és Vasútépítési Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom