Regisztráció és bejelentkezés

Dolomitbánya állékonyságának vizsgálata földrengés hatására

Sziklarézsűk állékonyságának vizsgálata fontos útbevágások, külszíni fejtésű kőbányák esetén. A vizsgálathoz első lépésben a kőzettest tagoltsági jellemzőit kell a helyszínen felvenni. Fontos a tagoltság dőlésiránya és dőlésszöge valamint mértéke, megnyíltsága, kitöltöttsége, érdessége, mállottsága, azaz állapota, ugyanis ezek mind befolyásolják a kőzettest tulajdonságait. Ezek a paraméterek csak helyszíni vizsgálati módszerekkel határozhatóak meg. A helyszíni méréseket követően sztereografikus vizsgálattal célszerű eldönteni, hogy a tagoltság iránya kedvező vagy kedvezőtlen az állékonyság szempontjából, azaz a tagoltság mentén le tud-e csúszni egy-egy kőzettömb vagy sem. Vizsgálni kell, hogy a kőzettest mennyire homogenizálható, azaz milyen modellel lehetséges az állékonyság vizsgálata.

A rézsű állékonyságát jelentősen befolyásolja a földrengés hatása. Jelen kutatás célja számítógépes modellezés segítségével annak meghatározása, hogy az adott területen lehetséges földrengésteher mennyire befolyásolja a bánya magas sziklarézsűjének állékonyságát. A földrengésteher figyelembe vétele nemcsak pszeudostatikus módszerrel, hanem dinamikus vizsgálat segítségével történt, különböző szoftverek alkalmazásával (RocScience, ITASCA).

szerző

  • Urbán Máté
    Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Görög Péter
    egyetemi docens, Geotechnikai és Mérnökgeológia Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom