Regisztráció és bejelentkezés

A klímaváltozás várható hatásainak vizsgálata a Jászságban térinformatikai módszerekkel

A dolgozat célja a klímaváltozás várható hatásainak becslése és értékelése a Jászság területén, szabadon elérhető térinformatikai források alkalmazásával. A

vizsgálat alapjául idősoros területhasználati, éghajlati és mezőgazdasági adatok szolgálnak, melyek alapján a területhasználat változásának fő irányvonalai

azonosíthatóak. Ezen adatokat éghajlati modellek eredményeivel kiegészítve a klímaváltozás is figyelembe vehető. A lehetséges területhasználatok modellezése

különböző Reprezentatív Koncentráció-forgatókönyvek (RCP-k) és feltételezett stratégiák (pl. élelmiszer- vagy energiatermelés, természetvédelem, stb.)

összehangolásával történik. Végül a modellezett területhasználati elrendezéseket összehasonlítva, fenntarthatóság és hatékonyság alapján értékelve

következtethetünk az egyes forgatókönyvek esetén kedvező területhasználatra.

szerző

  • Imre-Horváth Sándor
    Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Szabó György
    egyetemi docens, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett