Regisztráció és bejelentkezés

Strukturálatlan szöveges dokumentumok térbelisége

A tudományos igényű tevékenység megköveteli a korábban elért releváns eredmények ismeretét. A kultúrtörténet folyamán sokféle mód és eszköz fejlődött ki az ilyen eredmények közreadására, amelyek sokrétű igényeknek tudnak megfelelni. A forráskutatás azonban továbbra is jelentős erőforrás (elsősorban idő) ráfordítását teszi szükségessé. Az egyes tudományterületek tradicionális tárgyalásának térbeli vonatkozása – ha nem is teljesen elhanyagolható – csekély, míg más tudományterületeknek kizárólagos sajátossága a térbeliség. A tudományterületek térbeli vonatkozását tekintve széles skálán elhelyezkedő, alig számba vehető sokaságának közös sajátossága az eredmények verbális rögzítése, az emberiség kultúrtörténeti örökségének írásos formában történő gyarapítása.

Tudományos diákköri dolgozatomban a strukturálatlan, esetenként implicit tudást tartalmazó dokumentumok térbeli vonatkozásaival kapcsolatos eredményeimet mutatom be.

Az elméleti vizsgálatok gyakorlatban történő alkalmazhatóságát egy, a tájépítészeti, urbanisztikai területi tervezés dokumentumait feldolgozó esettanulmányban mutatom be. Ezen dokumentumok egy része (Szabályozási Terv, HÉSz, stb.) egyedi (ingatlan szintű, övezeti, önkormányzati szintű) területi vonatkozással bír. A területi tervezés megalapozását azonban olyan további történeti adatok is képezik, amelyeknek jogi vonatkozása nincs ugyan, de szakmailag releváns. Ilyenek például a térképészeti, történeti és területi vonatkozású tematikus ábrákon túlmenően a helytörténeti leírások, útinaplók, szakmai- és szabadidős tevékenységek beszámolói, érdeklődéskeltő szöveges kiadványai, vagy akár egyéb szépirodalmi művek. Dolgozatomban az Interneten fellelhető írásos örökség felkutatására, valamint tematikus, területi és történeti rendszerezésére fejlesztett térinformatikai alkalmazásomat ismertetem. Az informatikai eszköz magját nyíl rendszerű fejlesztő eszközök biztosítják.

szerző

  • Jankó József Attila
    építőmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Szabó György
    egyetemi docens, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék