Regisztráció és bejelentkezés

Résfal ellenőrző mérése mérőállomással és lézerszkennerrel

A lézerszkenneres technológiák elterjedése az 1990-es évektől figyelhető meg, az azóta eltelt idő alatt egyre szélesebb körben kerül alkalmazásra a gyakorlatban. A működései elve alapjaiban megegyezik egy lézeres távmérőével, azonban míg a mérőállomás egy másodperc alatt jellemzően egy pontot tudunk meghatározni, addig a lézerszkenner esetében ennyi idő alatt akár több százezer pontról is gyűjthetünk adatokat. Ez a megdöbbentően nagy adatmennyiség az, ami magában rejti a technológia potenciálját, azonban ehhez kapcsolódnak az eljárás hátrányai is. A dolgozat célja az építőiparban mára elterjedt résfalas technológia ellenőrzése kapcsán megvizsgálni, hogy mennyire alkalmas ez az új keletű mérési módszer a hagyományos technológia kiváltására, esetleg annak támogatására.

Amikor elkészül a résfal, ellenőrző mérést kell végezni, melynek célja a résfal tényleges és a tervezett geometriájának összehasonlítása, az eltérések kimutatása. Bizonyos mértékű eltérések esetén van lehetőség az elkészült résfal javítására. Az ellenőrző mérések alapján történik a résfal osztályba sorolása is, amely alapja a pénzügyi elszámolásnak. Vizsgálataink során a Kossuth téri mélygarázs és látogatóközpont építkezésén nyílt lehetőség a résfal egy szakaszának mindkét technológiával történő felmérésére.

A technológiák összehasonlításban a hagyományos geodéziai technológia képviseletében egy Leica TS 15-ös mérőállomás került alkalmazásra, míg a lézerszkenneres technológiát egy Faro Focus 3D műszer reprezentálta.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a két technológiának más-más munkafázisaiban eltérő az időigénye: addig, amíg a mérőállomással tovább tart a felmérés addig a lézerszkenner esetében a feldolgozásra kell több időt szánni. A TDK dolgozat tárgyát képezi ezeknek az adatoknak összevetése is, kiegészítve az eljárásokhoz szükséges erőforrás igények bemutatásával.

A két technológia eredményeinek meghatározása után, azok összevetésével cél kimutatni, hogy a lézerszkennerből származó adatok feldolgozása eredményeként kapott értékek mennyire és milyen módon térnek el a mérőállomásból származó adatoktól. Az eredmények értékelésével javaslatot adok a résfalak bemérésére lézerszkenneres támogatással.

szerző

 • Somogyi József Árpád
  építőmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Molnár Bence
  egyetemi docens, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék
 • Dr. Takács Bence
  egyetemi docens, Általános- és Felsőgeodézia Tanszék
 • Dr. Lovas Tamás
  egyetemi docens, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett