Regisztráció és bejelentkezés

A bizonytalanság, határozatlanság, többértelműség modellezése térbeli döntéseinkben - Az ingatlan értékesítéssel kapcsolatos döntési bizonytalanságokkal való együttélés a hétköznapokban

Az átlagemberek életük során egyszer jutnak el abba a szerencsés helyzetbe, hogy lehetőségük nyílik a lakásvásárlásra. Hadd hangsúlyozzam az előző mondatban szereplő tőszámnevet, egy. Ez a szám arról árulkodik, hogy ez a döntés hosszú távú, életre szóló jelentőségű. Amennyiben az ingatlanvásárláshoz rendelkezésre álló tudást normális eloszlásúnak feltételezzük, akkor minden második embernek segítségre van szüksége a döntés kockázatának minimalizálása érdekében.

Munkám célja ennek a segítségnek a megadása, MINDENKI számára.

A munka során feltérképeztem a megalapozott döntést szolgáló paraméterteret (lakások minőségét, értékét befolyásoló paramétereket, alapterületet, a falak vastagságát, az ablakok méretét, a belmagasságot, a lakás helyét a településben, és helyzetét az épületben, stb.).

A hibás döntések forrása számos esetben a bizonytalanság, határozatlanság, illetve a definiálatlanság . Ezen hatások eliminálására a boole algebránál a humán döntésekhez jelentősen közelebb álló logika a fuzzy. A probléma megfogására az eseménytér inicializálására van szükség, elkészítendő az egyes változókhoz tartozó tagsági függvények rendszere. A függvények definiálását követően a szabályrendszer deklarálásával folytatom a munkát (példa: „HA alapterület nagy ÉS belmagasság nagy AKKOR hőigény nagy”).

A fuzzy nagy előnye, hogy egy konkrét jellemző vizsgálatakor elkerülhető a valóság drasztikus egyszerűsítése, a fekete/fehér interpretáció. Tehát valamennyi elágazás szerint végrehajtódik a kiértékelés a valóságot közelítő eseménytérben; a részeredmények aggregálódnak, és azok defuzzyfikálása egy értéket ad, mely a döntés minőségét jellemzi.

A munka során kifejlesztett fuzzy döntéstámogató rendszer hasznosítása a diplomaterv keretében kifejlesztendő nyílt webes szolgáltatásba kerül beágyazásra, amely az ingatlanok térképi böngészésének lehetőségével segíti majd a felhasználót.

szerző

  • Wirth Ervin Dr.
    építőmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Szabó György
    egyetemi docens, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom