Regisztráció és bejelentkezés

A La Plata évszakos hidrológiai változásainak összehasonlítása a GRACE modellek eredményeivel

A La Plata évszakos hidrológiai változásainak összehasonlítása a

GRACE modellek eredményeivel

Kiss Annamária, MSc I. évfolyam

Konzulens: Dr. Földváry Lóránt, Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

Jelen munka keretében évszakos hidrológiai változásokat határoztunk meg a La Plata

vízgyűjtőjén gravimetriai műholdas mérések alapján. A számításokat hónapos felbontású

geopotenciál modellek felhasználásával végeztük, mintegy 5 és fél éves időtartamra a

GRACE műholdpár mérései alapján. A számítások eredményeit a La Plata vízgyűjtő

folyóinak vízmérce adataival hasonlítottuk össze. Bár teljes értékű összehasonlítás a

pontbelinek tekinthető vízmérce adatok és a több száz km-es felbontású GRACE adatok

között nem végezhető, fontos következtetéseket lehet levonni az egyes folyók lefolyásainak

időbeni késleltetésére vonatkozóan.

A vízkészletváltozások és a vízszintváltozások idősorára a legkisebb négyzetek módszerével

éves- és féléves periódusú görbéket illesztettünk, de mivel a kiegyenlítés maradó javításai

több esetben nem bizonyultak normális eloszlásúnak, a kiegyenlítést egy robusztus becslési

eljárással megismételtük. A feldolgozás során újszerű eljárás, hogy az éves- és a féléves

periódusú változások meghatározásakor figyelembe vettük a GRACE modellek hónapos

felbontásából származó időbeli átlagolódás hatását.

A GRACE adatok alapján számolt tömegátrendeződések és a vízmérce adatok közötti

korreláció területenként meglehetősen változatos képet mutat, de egyes helyeken, főként a

vízgyűjtő észak-nyugati részén a korreláció 0,7 fölötti. Ezen a területen a tömegváltozások

és a vízmérce adatok is jól mutatják a hidrológiai folyamatok éves ciklusát. A két

adattípust összehasonlítva azt tapasztaljuk, hogy a vízmérce adatok éves amplitúdója

többszöröse a GRACE adatokénak. Ennek oka a két mérési mennyiség eredendő eltérése.

Tanulmányunkban a két idősor közötti szorzótényezőt minden hidrológiai állomás helyén

meghatároztuk, és ezek értékéből további következtetéseket vontunk le. A fáziskésések

összehasonlításából pár napos csúszást tapasztaltunk a GRACE adatok és a vízmérce adatok

között, ami a csapadék és az azt követő lefolyások közötti időbeli csúszásnak feleltethető

meg. Így tehát elmondható, hogy a gravimetriai műholdas mérésekkel nagyon jól közelíthető

a vízszintváltozások időbelisége.

Irodalom:

Földváry L., Mészáros P. (2009): Az Antarktisz tömegátrendeződéseinek vizsgálata GRACE

geopotenciális modellek alapján, Geomatikai Közlemények, vol. XII., pp. 109-118.

Wahr J., Schubert, G. (Ed.) (2007): Time variable gravity from satellites. Treatise on

Geophysics, 213-218, Oxford: Elsevier Ltd.

Ilk, K.H. et al. (2005): Mass transport and mass distribution in the Earth system.

Contributions of the new generation of satellite gravity and altimetry missions to the

geosciences, proposal for a german priority research program 2nd ed., GOCE-Projektburo TU Munchen, GeoForschungsZentrum Potsdam, Munchen, Potsdam.

szerző

  • Kiss Annamária
    földmérő- és térinformatikai mérnök
    nappali

konzulens

  • Dr. Földváry Lóránt
    egyetemi docens, Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

helyezés

BME Mélyépítő Alapítvány I. helyezett