Regisztráció és bejelentkezés

Faanyagok szilárdság-nedvességtartalom függvényeinek regressziója laboratóriumi vizsgálatok alapján

Az építőanyagok tárgy kereteiben megszerzett tudásunk ösztönzött arra, hogy tovább kutassunk, kísérletezzünk egy hozzánk közel álló anyaggal, a fával. A szakirodalomi kutatás után, arra a következtetésre jutottunk, hogy a jelenleg elérhető forrásokban főleg az építőiparban leggyakrabban használt fenyőt vizsgálták különféle szempontok alapján. Célunk az volt, hogy összetettebb képet kapjunk a fáról, mint építőanyagról, ezért több különböző fafajtát vizsgáltunk, eltérő nedvességtartalmi szinteken. Hat különböző fajtát választottunk a vizsgálatainkhoz, melyek szintén előfordulnak az építőipari gyakorlatban. Az MSZ 6786 sorozatszámú magyar szabványokban leírt módon a három legfontosabb szilárdságot: rostokra merőleges, azokkal párhuzamos nyomószilárdságot és központos hajlítószilárdságot mértünk minden kiválasztott fafajtán.

Feltételeztük a szakirodalmi adatok alapján, hogy a nedvességtartalom növekedésével a szilárdság a fenyőfák esetén leírt függvényhez képest eltérő módon fog csökkenni. Ki szerettük volna deríteni, hogy ez milyen mértékben tér el a különböző fafajoknál, illetve a három különböző igénybevétel esetén hogyan változik egymáshoz képest.

szerzők

 • Fehér Barbara
  Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)
 • Kőmíves Kata
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés
 • Fehér Barbara Mónika
  Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulens

 • Dr. Fenyvesi Olivér
  adjunktus, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék