Regisztráció és bejelentkezés

Cement kiegészítő anyagok hatása a cementek hidratációjára, izoterm kalorimetriával és Zéta-potenciál vizsgálattal elemezve

Cement kiegészítő anyagok hatása a cementek hidratációjára, izoterm kalorimetriával és Zéta-potenciál vizsgálattal elemezve

Must Anita Barbara IV. évf.

Konzulensek:

Dr. Kopecskó Katalin, Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék,

Dr. Balázs L. György, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

A modern betontechnológiában sokfajta cement kiegészítő anyag (supplementary cementitious materials, SCMs) használatos, amelyek alkalmazásával a beton szilárdsága vagy teljesítő képessége növelhető, de emellett más tulajdonságait is befolyásolni lehet. Ilyen anyagok pl. a különböző metakaolinok, a mikro- vagy nanoszilika, őrölt kohósalak és pernye. Ezek az anyagok eltérő puccolános aktivitásuk folytán eltérő módon befolyásolhatják a beton szilárdulását, ugyanakkor a konzisztenciát, bedolgozhatóságot is jelentősen befolyásolják. A hidratációs hő fejlődése befolyásolható, ha a cement egy részét cement kiegészítő anyaggal helyettesítjük. Különösen fontos szempont ez tömegbetonok esetében.

A kutatási feladat során áttekintést nyújtunk a következő témakörökben: (i) a hidratációs hő fejlődésének lehetséges vizsgálati módszerei, a cementkiegészítő anyagok hatása a cementek hidratációs hő fejlődésére, (ii) a Zéta-potenciál lehetséges mérési módszerei, a cementkiegészítő anyagok Zéta-potenciálra vonatkozó hatása.

A kísérleti részben kiválasztott cement – kiegészítőanyag keverékeken a hidratációs hő fejlődésének változását tanulmányoztuk, valamint a kiválasztott anyagok Zéta-potenciálját is vizsgáltuk. A kutatási feladat során a hidratációs hő fejlődésének időbeli változását, mértékét követjük. Emellett tanulmányoztuk az alkalmazott kiegészítő anyagok Zéta-potenciálját is, valamint azt, hogy ezt hogyan lehet adalékszerekkel (folyósító szerekkel) betontechnológiai szempontok szerint (pl. konzisztencia javítása) változtatni.

Irodalom:

1. Elakneswaran Y, Nawa T, Kurumisawa K (2009): Zeta potential study of paste blends with slag, Cem & Conc Comp, 31, pp. 72–76.

1. Daimon M, Roy D M (1979): Rheological properties of cement mixes: II. Zeta potential and preliminary viscosity studies, Cem & Conc Res, 9/1, pp. 103-109.

2. Nägele E, Schneider U (1988): The zeta-potential of cement: Pt. V: Effect of surfactants, Cem & Conc Res, 18/2, pp. 257-264

3. Plank J, Hirsch Ch (2007), Impact of zeta potential of early cement hydration phases on superplasticizer adsorption, Cem & Conc Res, 37, pp. 537–542

szerző

 • Must Anita Barbara
  Építőmérnöki szak (műszaki alapdiploma BSc szint)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Kopecskó Katalin
  egyetemi docens, Geotechnikai és Mérnökgeológia Tanszék
 • Dr. Balázs L. György
  tanszékvezető, egyetemi tanár, Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom