Regisztráció és bejelentkezés

Családi házak energiafogyasztás- és belső légállapot monitoring mérése, szezonális és dinamikus épületenergetikai modellezésük

Jelen dolgozat témája egy utólagosan hőszigetelt és egy kontroll családi ház épületenergetikai számításainak és modellezésének helyszíni mérések alapján történő validációja és elemzése. Két azonos méretű, felépítésű és tájolású épületet vizsgáltam, melyek néhány kilométerre helyezkednek el egymástól az észak-alföldi régióban. A két épület közül az egyik homlokzati és padlásfödém-hőszigetelést kapott, valamint nyílászárócserén is átesett, míg a másik családi ház a mérések alatt eredeti állapotában - hőszigetelés nélkül - maradt meg, kontroll épületként.

A kutatás során minden szobában 15 perces intervallumban mértük a léghőmérséklet és relatív páratartalmat, valamint az egyik épület használaton kívüli kéményén időjárásállomást helyeztünk el. A mérések pontossága érdekében a lakók azonos fűtési és szellőztetési rutint követtek a kutatás teljes időtartama alatt. A fűtéshez felhasznált energiát szintén 15 percenként, a fűtési rendszerbe integrált hőmennyiségmérők adatai alapján határoztam meg. Az energia- és belső légállapot monitoring egy fűtési szezonra történt. A helyszíni monitoring eredményeit a TDK dolgozatban részletesen elemzem.

A kutatás részeként továbbá elkészítettem a hőszigetelt és hőszigetelés nélküli családi ház épületenergetikai számítását a hatályos magyar 7/2006. TNM rendelet alapján, valamint a 2015-ös osztrák OIB Richtlinie 6 rendelet szerint is. A szezonális energetikai számítások mellett WUFI Plus szoftver felhasználásával órai felbontású dinamikus teljes épületszimulációs modelleket is készítettem a hőszigetelt és kontroll épület kapcsolt hő- és nedvességtechnikai viselkedésének és energiafelhasználásának leírására. A dinamikus szimuláció futtatásához a helyszíni monitoring mérések során rögzített időjárási adatokat alkalmaztam. Az általam létrehozott dinamikus szimulációs modellek energiafogyasztási és belső légállapot eredményeit a helyszíni monitoring mérésekkel hasonlítottam össze. A dolgozatban továbbá összehasonlítom és elemzem a magyar, az osztrák és a dinamikus épületszimulációval kapott energiafogyasztásokat a az utólagosan hőszigetelt és a kontroll családi házak vonatkozásában.

szerző

 • Szagri Dóra
  Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Nagy Balázs
  Egyetemi docens, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
 • Dr. Bakonyi Dániel
  tudományos munkatárs, Épületszerkezettani Tanszék

helyezés

I. helyezett